Van harte welkom

Van harte welkom op mijn gedichtenblog.
U mag de gedichten ongewijzigd gebruiken met vermelding van mijn naam.
Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl
Er is ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en bol.com en te leen in de bibliotheek.
Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman Ook is er een interview te beluisteren, https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017

vrijdag 30 maart 2012

Het orgel speelt

“Het orgel speelt”
stond op de liturgie.
De organist dacht:
zal ik dan maar
in de kerk gaan zitten
en af gaan wachten
wat er komt?

Hij keek de kerk
eens rond.
Opeens werd hij gegrepen
door een beroerde
toets van zijn geweten
en terstond
speelde de organist
vol gratie
zijn meest ontroerende
improvisatie.

Dit is nog eens
een gave van de Geest
wist hij die nu begreep
hoe je die regel leest.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit: "Geloofsvreugde" (2013)

 

woensdag 28 maart 2012

Ruitenheer


Ruitenheer sprak tot de klaverboer
mag ik van jou de hartenvrouw?
Het hart brak van de klaverboer
nooit geef ik jou mijn hartenvrouw
ik blijf haar eeuwig trouw.

De ruitenheer was zeer bedroefd
dat zag de schoppenvrouw
zij ging een kaartje overslaan
en sprak voor ieder te verstaan
ik geef mijn hart aan jou.

De ruitenheer kwam in het nauw
hij viel niet op de schoppenvrouw
maar door haar resoluut besluit
ging toch een venster naar haar uit
nu heet zij mevrouw Ruit.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Op een dag waren mijn man en ik onderweg naar Amsterdam toen ons op de snelweg een bedrijfsauto voorbijging met de naam “Ruitenheer.”
Ik pakte mijn mobieltje en begon in het menu “notities” te dichten.
Toen het gedichtje klaar was en ik het ’s avonds in Word had uitgewerkt keek ik op google wat voor bedrijf het was. Ik vond tevens een mailadres en stuurde het gedicht naar het bedrijf. Ik kreeg een heel aardig mailtje terug met de vraag of ik mijn huisadres wilde doorgeven, men wilde mij een presentje sturen. Ik keek elke dag verwachtingsvol of er iets in de postbak zat maar er ging een week voorbij en de post had niets gebracht.
Op een dag stopte er rond etenstijd een glanzende zwarte auto voor het huis. De kofferruimte ging open en een heer kwam de oprit op met in zijn hand een schitterend boeket.
Hij overhandigde het mij met de woorden: Alstublieft mevrouw, op het kaartje kunt u lezen van wie u dit boeket ontvangt.

Op het kaartje stond:
“Bedankt voor het mooie gedicht. Wij waarderen het zeer! Namens Ruitenheer.”

Het gedicht is te beluisteren op www.audiogedichten.nl zie link.

zaterdag 24 maart 2012

Na het Avondmaal


Na brood en wijn
op tafellinnen
strijken we neer bij jou
tussen gesteven wit
je bleke handen rusten
op het laken
je warmte overstijgt
de winterkou

gebroken is je lichaam,
neemt nog geen eten op
we spreken over tijd en lijden,
over de kerk
en wie ons dierbaar zijn

de tijden liggen
in Zijn handen
die ons zal helen
hoe dan ook
getuige brood en wijn.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het kunstwerk is van Jan van Loon.

Dit gedicht is te beluisteren op www.audiogedichten.nl

dinsdag 20 maart 2012

Passie


Het jongenskoor zingt
de kruisiging van Gods Zoon
weerklinkt in het koor
onder het kruis doorleef ik
geraakt het evangelie.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het kunstwerk is van Johan Plas

Gebed in de lijdenstijd

Zo tegen Pasen
valt mijn geest een beetje stil
verzet mijn wil zich
tegen Christus' lijden
van kinds af aan
had ik er moeite mee
die boze menigte
en hun geschreeuw,
ik kon er nooit goed tegen
hoe Jezus, zo integer
het doelwit was van razernij
nog raakt het mij
en telkens weer
zou ik het willen overslaan
en overgaan naar Pasen
maar dat zou niet eerlijk zijn
zo is het niet gegaan.

Al toen de juf het ons
op school vertelde
sloot ik mijn ogen
stopte oren dicht
dit wilde ik niet horen
ik zag het voor me
hoe ze schreeuwden
laat Barabas los
en kruisig Hem

Inmiddels ben ik gaan begrijpen
dat alles zo moest gaan
als was voorzegd
en dat U in de plaats van ons
dit alles hebt doorstaan
Nog voel ik elke lijdenstijd
Uw zielepijn
om wat wij U
aan zonden
hebben aangedaan.

O liefdevolle Heer
hoe kan ik U bedanken
voor al Uw bloed
om ons bevrijd te laten gaan.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 15 maart 2012

Paasgedachte


Met U
uit het donker van de doodsnacht
in eeuwig Licht gegaan
onder de steen
vandaan.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het kunstwerk "Maria Magdalena" is gemaakt door Anco Wigboldus

zaterdag 10 maart 2012

Vol van liefde


Zoals een moeder
naar haar zuigeling
kan kijken
in koesterend
gebaar haar lieve
woordjes fluistert

ervaar ik Vaders
mild gelaat
wanneer Hij trouw
in liefde naar mij luistert

terwijl ik met Hem
als een kind
met moeder praat.

Coby Poelman-DuisterwinkelVol laifde

Zoas n moeke
noar heur zoegeling
kieken ken,
ien koesterend
geboar heur laive
woordjes fluustert

ervoar ik Voaders
zaacht geloat
wanneer Hai
trouw ien laifde
noar mie luustert

ientied dat ik
met Hom
as n kiend
met moeke proat.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het kunstwerk is van Dorry van de Winkel

vrijdag 9 maart 2012

Het leven van de partituur


Het witte vel,
gelijnd door zwart,
ontelbaar zijn de noten,
kruizen, mollen, bogen.

Daar komt de muzikant,
het hoofd ontcijfert,
vingers beroeren,
stilte breekt
in klanken
luid en zacht.

Het wonder van
een partituur
in Geesteskracht
door mens
en instrument
tot leven gebracht!

Coby Poelman-Duisterwinkelt Leven van n partituur

t Widde vel,
deur zwaart ientaikend,
ontelboar bennen de noten,
kruzen, mollen, bogen.

Doar komt de muzikant,
t heufd ontciefert,
vingers beroeren,
stilte breekt
ien klanken
haard en zaacht.

t wonder van
n partituur
ien Geesteskracht
deur mens en ienstrument
tot leven broacht!

Coby Poelman-DuisterwinkelHet kunstwerk is van Reinder Bleeker.


donderdag 8 maart 2012

Verlost


O Heer, ik ben zo opgelucht
dat U mijn schuld vergaf,
zo kan ik met U verder
en droog mijn tranen af.

Weer onderweg naar Pasen,
ik dwaal nóg wel eens af
maar weet mijn schuld begraven
in Uw verlaten graf.

Coby Poelman-Duisterwinkel
Verlöst

O Heer, ik ben zo oplucht
dat Joe mien schuld
begroaven hemmen ien de Hof
zo ken ik met Joe verder
en dreug mien troanen oaf.

Weer onderweg noar Poasen,
ik dwoal nóg wel es oaf
maar wait mie deur Joe opschoond
in Joen vergevingslot.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het kunstwerk is van Anco Wigboldus

maandag 5 maart 2012

Lichtend dons


Wanneer het vederlichte dek
een loden deken lijkt
je onder zwaartekracht bezwijkt
het daglicht je te fel begroet
in 't donker van je nachtgemoed
als je geen uitkomst in 't gebed meer ziet
je schuilt in een immens verdriet

neem dan het dek in beide handen
trek het omhoog voor je gezicht
zie je tussen dat dons het licht?
Er is een Helper die met je bidt
juist als je in dat diepe donker zit

Hij tilt je loden deken
laat je je nood uitspreken
en wacht tot alles bij hem is gebracht
de loden deken om je ligt als zachte vacht.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het kunstwerk is van Jo van Wiggen