Van harte welkom

Van harte welkom op mijn gedichtenblog.
U mag de gedichten ongewijzigd gebruiken met vermelding van mijn naam.
Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten of een workshop kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl
Er is ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en bol.com en te leen in de bibliotheek.
Voordrachten zijn te beluisteren op https://www.luistergedichten.nl/index.php/component/comprofiler/userprofile/905-poelman Ook is er een interview te beluisteren, https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017

zondag 29 december 2013

Verjaardag

De dag waarop ik
elk jaar denk
aan je geboorte,
Godsgeschenk.

Je bestaat, ademt, leeft,
straalt, lacht,
ontvangt en geeft,
je groet, omhelst,
kust en wordt gekend,

kind wat ben ik blij
dat jij geboren bent!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Kunstwerk van Mies Deinum


Uit: "Granaatjes met een gouden slot"

donderdag 26 december 2013

Het handschrift van....

Het handschrift op de envelop
roept wachthalbeelden in me op.
Achter de flesjes en recepten
stonden ze smetteloos op een rij,
brieven voor artsen, specialisten,
patiëntennamen keken naar mij.
Kwam ik hen tegen in de gang,
wist ik hun doel, hun bange gevoel

maar deze brief is anders van aard,
het is een meelevende nieuwjaarskaart.

Coby Poelman-Duisterwinkel

zondag 22 december 2013

Stroomstoring

“Hé, stop eens,
heden schuurverkoop,
even kijken.”
Als ik naar
beneden loop
zie ik iemand
naar boven reiken.

Dan valt het licht uit,
de muziek verstomt.
Er is te veel stroom gebruikt.

Ik sta bij de kassa
met een wisser
en een cd,
naast mij een visser
met een koffer lp’s.

We wachten
in het donker
op de man
met het licht.
Ergens vonkt
een aansteker
dicht bij een gezicht.

Wat een verbondenheid
in zo’n schuur.
’t Is bijna kersttijd
besef ik als ‘k naar
mijn buurman tuur,
zijn aankopen bewonder.

Terwijl het buiten onweert
is er opeens weer licht,
muziek overstemt de donder.
Het doet je denken
aan een eeuwenoud bericht.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit: "Granaatjes met een gouden slot"zondag 15 december 2013

Thuis


Vol van verlangen gaan wij naar Gods huis
om Hem te ontmoeten
en elkaar te begroeten
want op de zondag komen we thuis.

Voor ons zit de zuster van de bijbelkring,
even aan haar vragen
hoe het deze dagen
met haar zieke dochter ging.

Naast ons zit de broeder van ’t Martinikoor,
“kom je woensdag zingen
of heb je andere dingen?
'k Zal je missen hoor!”

De kerkenraad komt binnen,
het orgelspel verstomt
als de ouderling naar voren komt,
de dienst gaat zo beginnen.

We zingen mooie woorden
en luisteren naar de wet.
Eerbiedig volgt gebed,
het orgel speelt akkoorden.

De dominee houdt een preek
over vergeving van zonden,
verdwaalden die worden gevonden
en hoe je die zoekt door de week.

Na de collecte voor de IZB
komen de allerkleinsten
voor het allerfijnste.
We krijgen de zegen mee!

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit "Granaatjes met een gouden slot"

Kent iemand bovenstaand schilderijtje?
Weet iemand waar dit geschilderd is en wie de maker is?
Het is in Groningen bij de kringloop gekocht maar het is niet gesigneerd.

donderdag 12 december 2013

Een uitgekozen plaats

Stel dat er wel plaats was
in de herberg,
zou dan Gods plan
zijn doorgegaan,
wilde Hij niet het rijkdom
van de armoede ingaan
om wie Hij redden zou
in Christus rijk te maken?

Al was er plaats
gereserveerd
in hooggeplaatste kringen,
zou Hij er niet voor kiezen
juist daar te willen zijn
waar voor geen sterveling
een drempel is?

Hij wilde niet
dat er voor óns
geen plaats zou zijn.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Geschreven voor het thema van deze maand "geen plaats" van gedichtensite.nl

zaterdag 7 december 2013

Raamvertelling

De kinderen in de straat
zagen van jongs af aan
in de versierde erker
de wijzen uit het oosten,
de herders aan de zuidkant gaan
en op het westen stond de stal.

Het jonge paar,
beschenen door een kaars,
het rustte ergens
tussen wijzen en de herders

tot op kerstmorgen
alles was gewijzigd.
Dan waren Jozef en Maria,
herders en de wijzen
te vinden in en rond de stal,
het kindje Jezus
stralend in hun midden.

De kinderen in deze straat
werden vertrouwd
met het verhaal
van zoeken, vinden
en aanbidden.

Coby Poelman - Duisterwinkel

vrijdag 6 december 2013

Bidden tegen de storm in


We vallen stil,
verdriet vult
hart en ogen,
zo machteloos,
verslagen,
biddend, vragend,
heen en weer geslingerd
tussen vrees en hoop.

Dit kind van U,
ze heeft zo veel geleden,
het is zo moeilijk
om haar te zien gaan.
Hoe kan een mens
anders dan in een bede
zo’n zware storm
van leed doorstaan?

Alleen in overgave
aan U in stil gebed
hopende op Uw kracht,
Uw medeleven,
vertrouwend wachtend
op wat U dit kind
om wie U zoveel geeft
na deze storm zult geven.

Coby Poelman-Duisterwinkel